På Barn- och ungdomsstiftelsens Dreams-skolbesök träffar ungdomar i högstadiet och på andra stadiet inspirerande talare och får höra deras livshistoria. Dessa besökare, eller dreamsters, berättar utifrån sina egna erfarenheter om varför ungdomarna ska tro på sin egen dröm och inte ge upp, att de ska tro på sig själva och på sin framtid.  

Under hösten 2020 besökte Dreams för första gången någonsin Zacharias Topeliusskolan i Helsingfors – eller Toppan, som det heter i folkmun. Skolbesöket utfördes av skådespelaren Christoffer Strandberg, som kom och berättade sin historia för Toppans högstadieelever. 

I gymnastiksalen skildrade Strandberg med ord och projicerade bilder den stig han gått för att komma dit han är idag. Hur han kom fram till vad han vill satsa på i livet, vilka utmaningar som dykt upp på vägen, samt hur han tagit sig över – eller runt – dem och kunnat gå vidare. Alla dreamsters har motsvarande berättelser, men var och en är personlig och unik. Christoffer uppmuntrar ungdomarna att våga prova på det nya och det skrämmande, och att ha förtroende för sina medmänniskor – ofta finns det mera gott i människor än vad man skulle tro. 

Toppans högstadieelever fäste särskild uppmärksamhet vid varierande detaljer i Strandbergs föredrag: 

“Toppen bra! Speciellt bilden på Christoffers hund var fin”, sade Linus, 16 år. 

Nicke, 15 år, å sin sida tyckte att “Nöpö Felix var speciellt bra”, gällande Putous-karaktären som Strandberg imiterade som del av sin berättelse.  

Dreamstern Christoffer Strandberg besökte Zacharias Topeliusskolans elever i Tölö Helsingfors under hösten 2020.

Strandberg betonar också vikten av att våga vara annorlunda – det är inte en svaghet utan en styrka! Detta lyfter Caroline Laukkanen, specialklasslärare vid Zacharias Topeliusskolan, fram som det viktigaste budskapet. 

”Ungdomarna behöver få höra att de räcker till som de är. Att just du, genom att vara dig själv, kan få till stånd stora förändringar.” 

Ungdomarna som deltog i Dreams-besöket hade egna drömmar som sträckte sig från det ambitiösa till det mer alldagliga.  

“Min dröm är att ha vänner hos mig och kanske att ha en flick- eller pojkvän”, berättade en elev, 13 år, som valde att förbli anonym. 

“Min dröm är att vara med i Mumin!”, sade Linus. 

Enligt Laukkanen är historier som Strandbergs viktiga för att de ger ungdomar hopp, men också för att de ger en inblick i hur en dröm konkret kan se ut och uppnås. 

”Det hjälper dem våga tänka att jag kan också bli någonting, jag får också ha min personliga dröm. Och det behöver inte vara fokus på vad man ska prestera för samhället, vilket yrke man ska välja, utan kan handla om vad man vill ha ut av sin framtid. En dröm kan vara något litet och vardagligt, för många är det helt tillräckligt.” 

När en kändis som är bekant från TV och film tar sig tiden att besöka och berätta sin historia för just dem känner ungdomarna sig sedda och hörda, upplever Laukkanen.  

”Det var fint att se på riktigt samma människa som i en film. Det var spännande.” sade Albin, 15 år. 

Laukkanen berättar att när man som lärare talar om drömmar med ungdomarna och uppmuntrar dem att fundera på framtiden kan det vara svårt att väcka engagemang. När det är någon som Strandberg som säger det är det dock svårare att avfärda.

Läs mer om Dreams-projektet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Key Finnish Swedish English
1