Thobias Thorwid: “Om jag inte hade vågat drömma hade jag inte kommit dit jag är idag” 

Thobias Thorwid har en lång bakgrund som programledare i radio & TV i Sverige. Nu som 32-åring har han lämnat Stockholm bakom sig för ett liv i Finland, där han vill uppnå sina drömmar inom sin nya passion, cheerleading. Idag underhåller han även den svenspråkiga publiken i Finland i Yles radio, TV och sociala medier.  

“Det känns så fint att få åka ut och möta dagens unga runtom i landet. Jag minns hur det kändes att vara på just den platsen i livet som de är nu. Drömmar är ofta det som gör att man orkar hålla ut innan man kommer dit man vill i livet. Drömmar är livsviktiga – slutar vi drömma slutar vi leva på riktigt, det är jag övertygad om. 

Jag önskar att jag hade fått mer uppmuntran som yngre från vuxna, lärare och förebilder om nödvändiga och viktiga livskunskaper. Jag hade en underbar lärare, Monica, som lärde mig hur man blir en självständig vuxen med alltifrån hur man betalar sina räkningar till hur man uppför sig på en arbetsintervju, med mycket mera. 

Eftersom min dröm var att underhålla på de största scenerna så var det inte många som trodde på mig. De tyckte att jag drömde ”för stort”. Då lärde jag mig vikten av att tro på mig själv. Egentligen är det ingen annan än du som kan stå i vägen för dig. 

Att flytta till Finland har varit bland det tuffaste jag någonsin gjort. Nytt språk, nytt folk, ny kultur. Att dessutom göra detta i vuxen ålder utan att känna någon, helt utan skyddsnät, har varit svårt. Det var flera nätter jag grät mig själv till sömns i min ensamhet. Men det har samtidigt varit det mest givande jag någonsin gjort. Min vinnarskalle vägrade låta mig ge upp. Ju fler motgångar jag lyckades ta mig igenom, desto mer skinn fick jag på näsan. Nu känner jag mig redo att tackla i princip vad som helst. Det viktiga är att inte ge upp för tidigt. Det som inte dödar, härdar. 

Ju fler gånger jag faktiskt kastar mig ut och vågar ta chanser, och dessutom lyckas, blir jag desto mer säker på en sak – väldigt sällan i livet får du möjligheter serverade till dig. Du måste nästan alltid aktivt kämpa för dem. Det är en av de viktigaste lärdomarna i mitt liv som jag gärna delar med mig av till alla som vill lyssna. 

Om jag hade kunnat få säga någonting till mitt yngre jag hade det varit att inte ha så bråttom. Allt är inte så allvarligt som det kanske verkar. Det bästa har inte hänt än, det är inte för sent. Det kommer fler chanser och nya möjligheter längre fram – ha tålamod! 

Jag inser nu att om jag inte hade vågat drömma hade jag inte kommit dit jag är idag, där jag verkligen trivs med den jag är och det jag gör. Så för mig har mitt mod att våga agera på mina drömmar varit avgörande för hur mitt liv har blivit. Jag har i slutändan alltid varit lojal mot mina mål.” 

Skribenten Thobias Thorwid föreläser som ambassadör i Dreams programmet. Dreams skolbesöken stöds av Pohjola Försäkring, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Stiftelsen Tre Smeder.  

Bild: Flickorna Productions 

Framtidslabbet bjuder in ungdomar till Framtidsdagens direktsändning för att lära sig om framtidstänkande

Under Framtidsdagen erbjuder Framtidslabbet ungdomar möjligheten att lära sig om framtidstänkande genom en direkt sändning. I sändningen kommer skådespelaren Christoffer Strandberg att guida tittarna på en resa till alternativa framtider. Sändningen riktar sig till högstadieskolor och andra stadiets läroanstalter och börjar klockan 9.30 och varar i 45 minuter. En inspelning av sändningen kommer att vara tillgänglig under samma dag. Huvudspråket i sändningen är finska, men man kan också följa med sändningen på svenska. 

”Kunskaper i framtidstänkande hjälper unga att agera i en snabbt föränderlig värld. I denna tid och i den nuvarande världssituationen behöver unga fler positiva upplevelser av att de kan påverka framtiden, och det är just sådana upplevelser vi vill erbjuda under Framtidsdagen”, säger Paula Tyrväinen, programchef för Framtidslabbet.  

I skrivande stund har 222 skolor och över 7700 ungdomar anmält sig för att delta i Framtidsdagen. Man kan följa med Framtidsdagens sändning även utan förhandsanmälan på Framtidslabbets webbsida

Under Framtidsdagen presenteras även det första kapitlet av Framtidslabbets digitala läromedel. Berättelsen tar ungdomarna med på ett äventyr vid Framtidsbyrån. Äventyret vid Framtidsbyrån är ett pedagogiskt läromedel som innehåller videor, radioteater, uppgifter och olika test som är utformade för att inspirera unga att föreställa sig alternativa framtider och lära sig framtidstänkande. Äventyret vid Framtidsbyrån fortsätter när de återstående tre kapitlen presenteras på hösten 2024. På hösten kan äventyret också upplevas på svenska och engelska. 

Tietoevry och UPM är med och bygger det digitala, för alla öppna Framtidslabbet. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne möjliggör Framtidslabbets verksamhet på svenska. 

Mer info

Paula Tyrväinen

paula.tyrvainen@nuori.fi

040 530 2988

Barn- och ungdomsstiftelsen tackar för fem år av Read Hour -kampanjer

Barn- och ungdomsstiftelsen har tillsammans med sina partner genomfört Read Hour sedan år 2019. Under dessa fem år har upp till 120 000 barn och unga deltagit i Read Hour. Intresset för kampanjen har varit stort särskilt inom småbarnspedagogiken och grundläggande utbildningen. 

Trots Read Hours popularitet har Barn- och ungdomsstiftelsen beslutat att inte längre genomföra kampanjen i framtiden. Istället kommer stiftelsen att fokusera verksamheten på sina fem andra nationella program. 

”Det har varit inspirerande att genomföra Read Hour-kampanjen och vi anser att det är mycket viktigt att fortsätta uppmuntra barn och unga att ta del av berättelser. Vår verksamhet har dock utvidgats under dessa fem år och det är nu lämpligt för oss att fokusera ännu tydligare på att stärka barn och ungas framtidstro”, säger Olli Alanen, verkställande direktör för Barn- och ungdomsstiftelsen. 

Barn- och ungdomsstiftelsen uppmanar skolor, bibliotek och familjer att fortsätta att fira Read Hour genom att till exempel ordna gemensamma lästimmar. Materialet som har skapats för Read Hour är fritt tillgängligt på stiftelsens webbsida.  

”Med Read Hour-kampanjen ville vi öka läsglädjen och särskilt inspirera barn och unga att ta del av berättelser. Det görs fantastiskt läsfrämjandearbete i Finland, och vi hoppas att läsglädje sprids bland barn och unga även i fortsättningen”, kommenterar Heidi Enbacka, programchef för Read Hour, som numera arbetar som projekchef för Framtidslabbet vid Barn- och ungdomsstiftelsen. 

Barn- och ungdomsstiftelsen vill tacka alla parter som har varit involverade i att genomföra Read Hour. 

”Vi är glada och stolta över vad Read Hour har åstadkommit tillsammans med tiotals partners. Kampanjen skulle inte ha lyckats utan företag som har stöttat genomförandet och utan människor som har tagit sig an läsutmaningen. Alla barn och unga som har deltagit i Read Hour förtjänar ett särskilt tack”, summerar Alanen. 

Read Hour -materialen kommer även i fortsättningen att finnas tillgängliga på Barn- och ungdomsstiftelsen webbsida: nuori.fi/readhour

Mer info

Olli Alanen

verkställande direktör, Barn- och ungdomsstiftelsen

olli.alanen@nuori.fi

050 502 5007

Ungdomar skapade framtidens nyheter – gymnasiestuderande drog verkstäder för yngre

Ungdomars framtidstro är under prövning. Framtidslabbets mål är att unga inte endast ska se på framtiden som något skrämmande, utan också är något man är med och skapar och kan se framemot. 

Signalspanare-modellen är en del av Framtidslabbets verksamhet där unga behandlar framtiden ur olika perspektiv. Under verksamheten deltar studerande på andra stadiet i Signalspanare-fortbildningen och åker sedan ut för att dra workshoppar för högstadieungdomar. 

Gymnasiestuderande Julia och Vilmer besökte Cronhjelmsskolan i Larsmo. Under en workshop bekantar sig elever med framtidstänkandets grunder, alltså att framtiden inte går att förutspå eller är förutbestämd och att den går att påverka. 

Under workshopen görs en övning som kallas Framtidens tidskrift där man funderar på hur en positiv signal kunde se ut på den egna orten år 2043. 

“Det var härligt att dra workshoppar om framtiden då eleverna var så aktiva deltagare”, säger Vilmer.  

Erfarenheten av att dra workshoppar är något Julia tänker sig ha nytta av i framtiden. 

“Det var roligt att höra att både elever och lärare tyckte att workshopparna var intressanta och viktiga”, berättar Julia.  

Under Julia och Vilmers handledning gjorde Cronhjelmsskolans elever på årskurs 7 och 9 en nyhet till Framtidens tidsskrift där man funderade på hur det kunde se ut om naturen fick en större roll på hemorten.

Framtidslabbets signalspanare höll under hösten 2023 workshops för närmare 500 elever i Larsmo, Vasa och Karleby.  

Enligt responsen har elever som deltog i workshopparna tyckt att timmen var rolig. Man har gett workshopparna ett skolvitsord med medeltalet 8,3.  Därtill konstaterade över två tredjedelar av eleverna att de lärt sig något nytt och en förstärkt tro i att man kan påverka framtiden.  

Framtidslabbets signalspanare-modell kan i fortsättningen tas i bruk av skolorna genom att lärare tar del av nätkursen Framtidstänkandets ABC. Framtidslabbets verksamhet understöds av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. 

Gymnasiestuderande Julia och Vilmer drog workshoppar med framtidstema för högstadieelever. 

Läs nyheten som unga i Larsmo gjort

Rubrik: Larsmo slutar med asfaltvägar  

Ingress: Stigarna tar över Larsmo igen. Man börjar riva asfalten – vill ha naturen tillbaka. 

Brödtext: Larsmoborna vill ha stigar och grusvägar. Folk slutar med bilar och cyklar och går igen. Asfalten förstör naturen. Kommunen vill spara pengar och satsa på rosa ekologiska båtar.

Framtidslabbets självstudiemodul Framtidstänkandets ABC och stödtillfällen online

Självstudiemodulen för Framtidslästänkandets ABC ger en inblick i framtidsforskningen. Modulen innehåller introduktion och evaluering samt tre fördjupande delar:  

 1. Framtidstänkande 
 1. Varför är framtidstänkande viktigt?  
 1. Vad är en positiv signal? 

Delarna innehåller en kort video, individuella övningar samt övningar att hålla i klassen.  

Helheten tar ca 6 timmar att genomföra. Den kan genomföras i egen takt på en gång eller i mindre delar. 

Självstudiemoduler passar för lärare, elevhandledare eller rektor i grundskolan eller andra stadiet.

Vill du ha stöd i att komma i gång med självstudiemodulen?  

Som stöd ordnas popup-tillfällen online på Teams. Alla intresserade kan komma med och ställa frågor och få individuell handledning i att påbörja helheten. 

Popup-handlednings tillfällen ordnas med följande teman: 

 • 28.9 kl. 8.30–9.30 Om Framtidslabbet 
 • 12.10 kl. 15.00–16.00 Framtidstänkande 
 • 13.11 kl. 15.00–16.00 Varför är framtidstänkande viktigt? 
 • 5.12 kl. 8.30–9.30 Vad är en positiv signal? 

Mer info: 

Heidi Enbacka

projektchef för Framtidslabbet 

heidi.enbacka@nuori.fi 

040 131 9185 

Framtidslabbets verksamhet ordnas av Barn- och ungdomsstiftlsen. Framtidslabbet ger en möjlighet att bekanta sig med alternativa framtider genom framtidsforskningens metoder och konstbaserade arbetssätt. Målet är att stöda en positiv framtidstro.  Verksamheten möjliggörs av Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne. 

Framtidslabbets webbinarium: Ekologiskt framtidstänk i klassrummet

Tidpunkt: 22.11 kl. 10–12 

Mål för webinariet: Introducera till framtidstänk ur ekologisk hållbarhetsvinkel och ge några konkreta redskap att använda i undervisningen 

För: Lärare, elevhandledare eller rektor i grundläggande utbildningen eller på andra stadiet

Program: talturer av Theo Levlin, Erik Sterner och Eddie Myrskog, moderator Heidi Enbacka 

Webbinariet är avgiftsfritt och öppet för alla intresserade. 

Talare:

Erik Sterner är forskare vid Göteborgs universitet vid enheten Environment for Development. Erik håller en interaktiv föreläsning där han behandlar frågan om hurdan framtid vi vill ha och hur man kan föra den diskussionen med eleverna. Erik presenterar även framtidsforskningens syn på ekologisk hållbarhet samt några praktiska verktyg för ämnesöverskridande undervisning för hållbar framtid. 

Theo Levlin är klasslärare och aktivist. Theo delar med sig om sina erfarenheter som klimataktivist och hur skolan kan främja aktörskap för hållbar ekologisk framtid. Theo berättar om ekologisk återuppbyggnad som behövs för en hållbar framtid där civilsamhället har en central roll.  

Eddie Myrskog från Framtidslabbet berättar om modellen Signalspanare. I modellen tränar man på framtidstänkande genom att söka positiva signaler. En positiv signal är något som kanske nu känns konstigt men som i framtiden kan vara något vardagligt. Signalerna kan hittas var som helst i ens omgivning om man vågar se på dem. 

Tillfället modereras av Heidi Enbacka, Framtidslabbet. 

Mer info:

Heidi Enbacka

projektchef för Framtidslabbet 

heidi.enbacka@nuori.fi 

040 131 9185 

Framtidslabbets verksamhet ordnas av Barn- och ungdomsstiftlsen. Framtidslabbet ger en möjlighet att bekanta sig med alternativa framtider genom framtidsforskningens metoder och konstbaserade arbetssätt. Målet är att stöda en positiv framtidstro. Verksamheten möjliggörs av Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne. 

Read Hour inspirerade över 1000 daghem och skolor i Finland till läsning

”Syftet med Read Hour är att inspirera barn och unga att läsa. För att nå en bred målgrupp erbjöd vi, till skillnad från tidigare år, denna gång material som sprider läsglädje inte endast till skolor utan även till daghem. Vi är glada över att det material som skapades för Read Hour togs emot med iver”, säger Heidi Enbacka, programchef vid Barn- och ungdomsstiftelsen.

Read Hour firades i daghem och skolor – materialen för läsglädje är ännu tillgängliga

Förhandsanmälningar till Read Hour gjordes av över 1000 daghem och grundskolor runt om i Finland. Anmälningar kom in från över 200 orter, från Utsjoki till Hangö. Tillsammans med sina lärare och pedagoger deltog över 60 000 barn och ungdomar i Read Hour, vilket är ett rekord.

Kampanjens webbplats besöktes tiotusentals gånger, och de mest populära innehållen var materialen för daghem och grundläggande utbildningens åk 1–6. Antalet nedladdningar av material för daghem motsvarade antalet anmälda lärare, medan materialet för lågklasser lockade användare från flera olika källor, och antalet nedladdningar var tiofaldigt fler än förhandsanmälda lärare. Alla material är ännu gratis tillgängliga på adressen readhour.fi. De passar utmärkt för småbarnspedagogiken och grundskolans undervisning för att främja läsglädje även efter kampanjperioden. Även kampanjens lästips finns tillgängliga på kampanjwebbplatsen.

Utforska materialen

Läsgängets språkäventyr innehåller en berättelse och uppgifter för barn under skolåldern. Allt material finns tillgängligt på fem språk: finska, svenska, nordsamiska, skoltsamiska och enaresamiska.

Materialet för grundläggande utbildningens åk 1–6 fokuserar på Tove Janssons Berättelsen om det osynliga barnet. Detta material innehåller både berättelsen och praktiska övningar som kombinerar läsning med emotionella färdigheter..

I lästipsvideorna som producerats för grundläggande utbildningens åk 7–9 presenterar unga böcker för andra ungdomar. Videorna kan ses antingen på egen hand eller under ledning av en lärare.

Förutom daghem och skolor deltog även många bibliotek i arrangemanget av Read Hour genom sagostunder och boktips. På sociala medier inspirerade #ReadHour olika läsare att dela sina favoritböcker från barn- och ungdomslitteraturen. Read Hour syntes och hördes även på gatorna, i medierna, på sociala medier, i radion och på tv.

Read Hours huvudsamarbetsparter år 2023 var Moomin Characters och Otava. Kampanjen stöddes av Svenska kulturfonden, Utbildningsstyrelsen, Svenska folkskolans vänner, Lisi Wahls stiftelse och Storytel.

I produktionen av materialen deltog Läscentrum, Seinäjoki stadsbibliotek Erte och Sametinget. Kampanjens synlighet möjliggjordes av Alma Media, Mediateko, Sanoma och Småbarnspedagogikens Lärarförbund SLF.

Read Hour väckte också intresse utanför Finland

Read Hour, som har sitt ursprung i Finland, inspirerade även till läsning i andra länder:

 • I Sverige engagerade Läsrörelsen hundratals läsande förebilder i kampanjen, inklusive premiärminister Ulf Kristersson, den 10-åriga bokvideoproducenten Sepenta Sarhadi och serietidningsfiguren Bamse.
 • I Norge samordnade Foreningen !les olika evenemang, inklusive lässtunder i gamla telefonkiosker som förvandlats till minibibliotek.
 • Danmark firade Read ourHHHour för första gången. Landets offentliga bibliotek uppmanade lokala bibliotek, skolor och daghem att spendera en timme med läsning.
 • Finlands institutet i Estland uppmanade Estlands innvånare att delta i kampanjen via sociala medier. Dessutom gick biblioteken i Tartu och Tallinn ut på allmänna platser för att erbjuda böcker under en timme.
 • Huvudsamarbetskapet med Moomin Characters var även synligt i Storbritannien, där det under kampanjen arrangerades temarelaterade evenemang och tävlingar. Aktiviteterna koordinerades av Riot Communications.

Mer information:

Heidi Enbacka

programchef

heidi.enbacka@nuori.fi

040 131 9185

Read Hour höjer läsglädjen den 8 september - redan över 60 000 barn och unga är me

Read Hour uppmuntrar barn och unga att läsa genom att erbjuda lästips och glada stunder i berättelsernas värld. Istället för den vanliga diskussionen om fördelarna och bekymren med läsning lyfter Read Hour fram läsglädjen.

“Vi vet till exempel att bland olika hobbyer är det bara läsning som har en tydlig koppling till elevernas kunskapsnivå, och att föräldrarnas utbildning påverkar barns och ungas läslust. Vi kan inte bara fokusera på problemen kring läsning utan måste aktivt erbjuda alla barn och unga fler möjligheter att hitta läsglädjen, säger Heidi Enbacka, programchef för Read Hour.

Read Hour erbjuder material som ökar läsglädjen för småbarnspedagogiken, grundläggande utbildningen, hemmen och biblioteken. Fram till mitten av augusti har över 800 daghem och 150 skolor anmält sig i förväg för att delta i Read Hour. Det här innebär att ungefär 60 000 dagisbarn och elever över hela landet kommer att ta del av lästimmen. Anmälningar har kommit från närmare 200 olika orter runt om i Finland.

Read Hour – material för barn i åldern 3–6 år:

Läsgängets språkäventyr, som är riktat till småbarnpedagogiken, har nu publicerats och är tillgängligt kostnadsfritt. Allt material är finns på fem språk: svenska, finska, nordsamiska, skoltsamiska och enaresamiska.

Läsgängets språkäventyr passar utöver daghemmen också till alla småbarnsfamiljer- en ypperlig möjlighet är att läsa den som gemensam kvällssaga.

Vad händer när Läsgängets djurvänner åker till Sagotivolit? Bekanta dig med materialet och åk på språkäventyr tillsammans med ormen Mask som väser på finska, katten Touho som jamar på svenska, hunden Sylvi som nosar sig fram på nordsamiska, fåret Loppan som bräker på skolsamiska och ponnyn Moona som gnäggar på enaresamiska.

Read Hour –material för skolbarn

I Read Hour -lektionsmaterialet för årskurserna 1–6 förenas läsning och emotionella färdigheter. Materialet grundar sig på Berättelsen om det osynliga barnet..

I Read Hour -lektionsmaterialet för årskurserna 7–9 bekantar man sig med lästips för att hitta något man själv vill äsa. Materialet innehåller boktipsvideor som unga gjort och en lärarhandledning.

Materialet kan anpassas till olika åldersgrupper. Du kan till exempel prova lågstadiets material tillsammans med de äldsta barnen på förskolan och högstadiets lästips på andra stadiet och även med HUX-studerande.

Read Hour för organisationer och arbetsplatser

Läsglädjen sprider sig genom exempel! Gör Read HOur till en del av arbetsdagen för att inspireras att fortsätta med läsning även på fritiden. Ni kan dela kampanjmaterial i era kanaler eller till och med ordna en läsutmaning – företaget donerar en självvald summa till Barn- och ungdomsstiftelsen för varje timme som de anställda läser. Läs mer om att fira Read Hour på arbetsplatser.

Read Hour – låt oss läsa tillsammans den 8 september

Alla kan delta i Read Hour genom att läsa en timme och sprida läsglädje! I år uppmuntrar vi till att särskilt läsa barn- och ungdomslitteratur. Lästips finns tillgängliga på adressen readhour.fi.

Fritt att läsa finns exempelvis Läsgängets språkäventyr och Berättelsen om det osynliga barnet som erbjuds av Read Hours huvudsamarbetspart Moomin Characters.

Dela och följ stämningarna på sociala medier med hashtaggen #ReadHour. Du kan till exempel fundera över hur du kan uttrycka din favoritbok med emojis. Vilka glada läsminnen har du från barndomen eller ungdomen?

Read Hour arrangeras av Barn- och ungdomsstiftelsen. Huvudpartners för 2023 är Moomin Characters och Otava. Svenska kulturfonden och Lisi Wahls Stiftelse understöder Read Hour.

Mer information:

Heidi Enbacka

ohjelmapäällikkö, Read Hour

heidi.enbacka@nuori.fi

040 131 9185

Läs även:

Read Hour, som har sitt ursprung från Barn- och ungdomsstiftelsen, firas inte endast i Finland utan även i Sverige, Norge, Estland, Storbritannien och i år för första gången även i Danmark. Vi frågade representanterna från de olika länderna vad som händer under Read Hour.

Pressmeddelanden:

Pressmeddelanden 29.8.2023: 60 000 barn och unga firar Read Hour – den årliga kampanjen för ökad läsglädje kulminerar 8.9

Pressmeddelanden 29.8.2023: Läsgängets språkäventyr presenterar fem olika språk – över 800 daghem deltar i Read Hour

Framtidslabbet kommer med framtidspedagogik till skolorna – se höstens utbud

Framtidslabbet ger en möjlighet att bekanta sig med alternativa framtider genom framtidsforskningens metoder och konstbaserade arbetssätt. Målet är att skapa en positiv framtidstro.  

Framtidstron kan stärkas genom att beskåda hur våra uppfattningar om framtiden styr vårt beteende och våra val idag, och hur vi kan påverka denna process. Framtidstron är viktig för varje individs resiliens, alltså tron på sin egen och samhällets framtid oavsett hurdana framtidsscenarier vi har. 

Signalspanare drar workshoppar för högstadie-elever 

Framtidstänkande är något man kan träna på genom att söka positiva signaler. Här kommer signalspanarna in i bilden. I Signalspanare-modellen drar unga som studerar på andra stadiet workshoppar för andra unga i högstadieåldern och hjälper dem att hitta positiva signaler. Verksamheten kommer att ske i Jakobstad, Kotka, Lojo, Lovisa, och Vasa.   

Under en workshop funderar ungdomarna tillsammans på varför framtiden kan vara bättre än nutiden och gör olika uppgifter för att öppna upp för positiva signaler. En positiv signal är något som kanske nu känns konstigt men som i framtiden kan vara något vardagligt. Signalerna kan hittas var som helst i ens omgivning om man vågar se på dem. 

I augusti rekryteras andra stadiets studerande att dra workshops för elever i årskurserna 7–9. Är du eller känner du en ung person som kunde passa som signalspanare? 

Framtidslabbets hösttermin erbjuder lärare verktyg för framtidspedagogiken  

Framtidstänkandets grunder erbjuds också i form av verksamhet för lärare. Hösten 2023 ordnas pop up -handledning som stöd för självstudiematerial samt ett webinarium om ekologiskt återuppbyggnad som via alla behöver vara delaktiga i.

Pop up -handledning:

 • 28.9 kl. 8.30–9.30 
 • 12.10 kl. 15.00–16.00 
 • 13.11 kl. 15.00–16.00 
 • 5.12 kl. 8.30–9.30 

Pop up-handledningenstillfällen är liknande till sitt innehåll. 

Webinarium om ekologiskt återuppbygnad

 • 22.11 kl. 10–12 

Under Framtidslabbets öppna webbseminarium får du lära dig om hållbarhetskrisen och ekologisk återuppbyggnad ur lärande och utbildningsperspektiv. Vilken typ av verksamhetskultur i skolor och utbildningsinstitutioner krävs för en ekologisk hållbar framtid? Och vilken roll spelar lärarna i denna förändring?

Mer info: 

Heidi Enbacka

projektchef för Framtidslabbet 

heidi.enbacka@nuori.fi 

040 131 9185 

Framtidslabbets verksamhet ordnas av Barn- och ungdomsstiftlsen. Syftet med Framtidslabbet är att med konstnärliga, undersökande och funktionella lärandemetoder föra framtidsforskning och dess metoder inom räckhåll för alla barn och unga. Verksamheten möjliggörs av Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne. 

Read Hour firades hösten 2022 i Finland och utomlands

”Målet med Read Hour -kampanjen är att inspirera barn och unga att läsa. I år syntes kampanjen mångsidig i gatubilden, media och sociala medier. Enligt resultaten verkar vi ha lyckats bra.” säger Taina Tyrväinen, kommunikationschef vid Barn- och ungdomsstiftelsen. 

I samband med kampanjen ordnades nu för andra gången Read Hour Live-sändningen på Youtube. Sändningen följdes av 20 000 elever i årskurserna 7–9 från totalt 160 skolor. Åskådarna var från Kittilä i norr till Luxemburg i syd, Joensuu i öst och Vasa i väst.  

Den tvåspråkiga Read Hour Live-sändningen innehöll inslag från såväl biblioteksäventyr som teaterkulisserna. Som programledare fungerade Ranja Omaheimo och Ellen Hellberg, studerande från Kallion lukio. Tittarna fick även ta del av lästips från unga, skådespelaren Krista Kosonen och författaren Lotta-Sofia Saahko. Sändningen avslutades med Biolapset uppträdande. Närmare 80 procent av lärarna skulle delta med sina elever i liknande program igen. 

För årskurserna 1–6 samt småbarnspedagogiken erbjöd Read Hour i år en pedagogisk materialhelhet. Materialet, som finns att tillgå gratis, baseras på Berättelsen om det osynliga barnet och riktar sig till barn i åldern 5–12 år. Materialet finns på svenska, finska, engelska och även delvis på estniska.

Kampanjen spred sig runtom i Finland och även utomlands 

Kampanjen syntes i ett stort antal bibliotek, organisationer och arbetsgemenskaper runtom i Finland. Helsingfors stadsbibliotek ordnade högläsningsstunder för sina kunder på flera verksamhetsställen. Även riksdagen och riksdagsledamöter utmanades att delta och flera delade sina läsvanor i sociala medier. Republikens president Sauli Niinistö var kampanjens beskyddare. 

Read Hour, som spred sig utomlands i fjol, syntes även i år i Sverige, Norge, Estland och i Storbritannien. I Sverige uppmuntrade över 150 kända personer att läsa, medan man i Estland firade Read Hour i bibliotek och på torg med en gemensam lässtund. i Storbritannien uppmuntrade man att läsa Mumin och i Norge ordnade författare en högläsningsstund online. 

Read Hour 2022 i Finland i siffror 

 • 4 dagars kampanj 
 • Tiotusentals barn och unga som deltog runtom i Finland 
 • 160 skolor deltog i Read Hour Live-sändningen 
 • 105 bibliotek med i kampanjen 
 • 17 bibliotek i Helsingfors ordande en egen lässtund 
 • 12 influencers i sociala medier  
 • 39 samarbetspartners med i kampanjen 
 • 20 000 jodlare deltog i psykoterapeuten Ville Merinens Ask Me Anything -session. Sessionen var med närmare 500 kommentarer en av de mest populära evenemangen någonsin på Jodel.  
 • Över 3 200 inlägg på sociala medier med hashtaggen #ReadHour.  
 • 26 nyheter i traditionell media 

Read Hour förverkligas i samarbete med en stor mängd samarbetsparter. Som huvudsamarbetsparter i kampanjen år 2022 var Moomin Characters, Storytel och WSOY. Kampanjen förverkligades även med understöd av Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Konstsamfundet

Planeringen inför nästa Read Hour är i gång. Vi strävar efter att sprida läsglädje till allt fler barn och ungdomar i september 2023. 

Vill du vara med i Read Hour kampanjen 2023? Ta modigt kontakt! 

Heidi Enbacka

Programchef

heidi.enbacka@nuori.fi

Dreams skolbesöken ökar framtidstron

Snön knarrar under fötterna och luften känns frisk på skolgården i Alphyddan i Helsingfors. Det hörs glatt prat från några ungdomar som riktar sina steg mot Åshöjdens skolas ingång. Det verkar som att det är roligt att komma till skolan en måndagsmorgon i december.  

Den här skolveckan börjar lite annorlunda än vanligt då Barn- och ungdomsstiftelsens Dreams ambassadör Robson Lindberg har kommit till skolan för att dela sin historia och uppmuntra ungdomarna att våga drömma.  

Ungdomarna kommer in i salen i en prydlig kö och lägger sina telefoner i en låda. Trots att det är december fylls salen av dagsljus från de stora fönstren som öppnar upp en fin utsikt mot en snötäckt park.  

Stämning är förväntansfull och ungdomarna har mycket att dela med varandra om veckoslutet som precis varit. Salen tystnar ändå genast då Dreams ambassadören börjar tala. 

Det första som dyker upp på skärmen är ett citat:

”If you can see the invisible you can do the impossible”. 

Robson frågar ungdomarna hur många som tror att man kan se det osynliga. Några händer höjs i publiken bland lite skratt. Robsons svar får ändå hela salen att tystna, för det är faktiskt möjligt att se det osynliga: den hjärnskada han har är något man inte kan se.  

Trots ett allvarligt ämne lyckas Robson lätta på stämningen i salen genom att visa en rolig selfie från sjukhuset och genom att återge sin historia med färgstark humor och självironi.  

“Det är viktigt att ha ett mål för sitt liv som man kan försöka nå” 

Eleverna har en hel del frågor efter talet. Många tar mod till sig och ställer en fråga. Hur länge var du på sjukhuset? Hur länge tog det att komma över depressionen? Efter tillfället fylls igen korridorerna med ett livligt sorl av prat.   

Jag hinner fråga några elever vad de kände att de fick med sig från besöket. Fjortonåriga Stella och Junie är överens: ”Robson var en jättebra talare – bättre än de vi haft tidigare i skolan. Det var intressant att höra på honom” 

”Det fick oss att tänka på att det finns olika sätt att leva. Det är viktigt att ha ett mål som man försöker nå”, fortsätter ungdomarna.  

Jag får också en pratstund med Robson efter att han tackats varmt av skolans rektor. Hur var det att prata just här i Åshöjdens skola idag? 

”Helt super, jag har varit här förut, och man märker och känner av att ungdomarna här uppmärksammas och att de ges tid. När en hel grupp med ungdomar sitter tysta, då vet man att de verkligen lyssnar.” 

Jag har ett leende på läpparna då jag tänker på den goda stämningen under besöket och ungdomarnas iver. När jag går från skolan tänker jag på hur viktigt det är för var och en av oss att få uppmuntran och stöd till att hitta våra egna drömmar. Jag tror att den här dagen var speciell och viktig för många av oss som var på plats.  

Skribenten Meri-Tuuli Lönn jobbar som producent i Dreams programmet. Dreams skolbesöken stöds på finska av Pohjola Vakuutus och på svenska av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen Tre Smeder, Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla och Helsingestiftelsen i Vanda. Detta besök i Åshöjdens skola i Helsingfors stöddes av Stiftelsen Tre Smeder.  

År 2021 nådde kampanjen Read Hour rekordmånga ungdomar och blev internationell

”Med Read Hour vill vi aktivera barn och unga att läsa, befästa en festdag till läsandets ära och främja samhällsdebatten om läsning. Kampanjens resultat tyder på att vi har lyckats utmärkt”, säger Read Hours producent Heidi Enbacka

Read Hour syntes och hördes i bred omfattning i gatubilden samt i sociala medier och lyfte fram läsningens många former. 

För första gången arrangerades också en virtuell Read Hour Live-sändning för skolbarn i samband med kampanjen. Hela 34 000 ungdomar hade anmält sig till sändningen på förhand. Sändningen tangerade kopplingen mellan både rap och skådespeleri till läsandet och en stor del av sändningen bestod av program som producerats av ungdomar. Sändningen var tvåspråkig och fick ett snittbetyg på åtta av de lärare som deltog. Över 80 % av lärarna som svarade sade sig delta i motsvarande evenemang på nytt med sina elever. 

”Vi arrangerade Read Hour Live för första gången och glädjer oss över att sändningen omedelbart fann sin plats som en del av över 230 skolors skoldagar runt om i Finland. Enligt lärarnas respons hade sändningen väckt ungdomarnas läsintresse och klasserna hade fört analytiska diskussioner”, berättar Enbacka. 

Titta på inspelningen av Read Hour Live på YouTube

Read Hour blev internationellt 

För första gången hölls en gemensam lästimme även i Sverige, Storbritannien, Estland, Reykjavik och Tokyo. 

”Året var vårt pilotförsök för att internationalisera kampanjen. Tillsammans med våra företagspartner, såsom Moomin Characters, satsade vi på att erövra Sverige och Storbritannien och lyckades över förväntningarna”, säger Enbacka. 

I Sverige skrev 26 medier om Read Hour, bland annat Aftonbladet och Göteborgs-Posten. Dessutom aktiverade sig svenska bibliotek, förlag och privatpersoner starkt i sociala medier med fyrkantstaggen #ReadHour. 

Brittiska kändisar, såsom författarna Eoin Colfer och Floella Benjamin samt Youtubern Simon Savidge och skådespelerskan Jennifer Saunders, uppmuntrade i stor omfattning i sociala medier till att delta i kampanjen och bokhandelskedjorna arrangerad flera olika jippon. 

”Planeringen av nästa års Read Hour är redan i full igång. Vårt mål är att inspirera en ännu större och internationellare skara till läsning den 8 september 2022”, säger Enbacka. 

Read Hour 2021 i siffror 

 • åtta dagars kampanj 
 • sex olika länder 
 • tiotusentals deltagande ungdomar i Finland 
 • 234 skolor med i Read Hour Live 
 • 84 bibliotek runt om i Finland med i kampanjen 
 • 20 influencers i sociala medier deltog pro bono 
 • 50 företag och och organisationer som samarbetspartner 
 • Över 3 000 inlägg med fyrkantstaggen #ReadHour med 16 miljoner potentiella visningar i sociala medier  
 • 43 nyheter i traditionella mediers digitala kanaler 
 • 2,5 miljoner visningar på mediepartners annonsplatser 
 • 14 645 unika besökare på kampanjwebbplatsen 

Read Hour har ett brett nätverk av samarbetspartner; år 2021 var kampanjens huvudsamarbetspartner Moomin Characters, WSOY, Svenska kulturfonden och Alfred Kordelins stiftelse.

Vill du delta i kampanjen Read Hour år 2022? Ta kontakt! 

Heidi Enbacka

producent, Read Hour

heidi.enbacka@nuori.fi 

Mumin-bolagets verkställande direktör tror att utan språk tappar man kontakten med sina egna känslor

Kärleken får människor att göra konstiga saker. För Roleff Kråkström betydde det att som 16-åring ta tag i läsningen. Gnistan tändes av flickvännens goda exempel.

“Jag var en idrottare och fram till dess hade jag inte läst någonting. Men jag ville imponera på min flickvän eftersom hon läste och skrev mycket.”

Intresset för läsning och skrivande fortgick och Kråkström har nu spenderat nästan hela sin karriär bland böcker. När flickvännen som tänt läsgnistan många år senare började vänta deras gemensamma barn, undrade Kråkströms mamma varför han ännu säljer fisk på torget. Mamman tipsade om att WSOY hade en plats som yngre försäljare och tvingade honom att söka platsen.

“Jag blev väldigt chockad över att jag fick platsen. Jag är till denna dag tacksam för att jag togs emot så bra. Det kändes som att jag hela mitt liv hade övat för det jobbet när jag läst så mycket.”

Sedan 20-årsåldern har Kråkström alltså på ett eller annat sätt hämtat böcker till människors vardag. En vardag som senare kommit att domineras av digital media. Kråkström oroar sig över hur vårt språk förfaller men skyller inte endast på digitaliseringen. Han berättar en anekdot om tiden då de första ljudböckerna i CD-format lanserades i Finland.

”Många, även författare, var upprörda över att ljudboken förstör för den tryckta boken. Främst för att lyssnandet är en annan sak än läsning och så är det ju. Vid den tiden var jag marknadsföringschef vid WSOY för just ljudböckerna och vi kan säga som så att telefonen ringde konstant”, säger Kråkström.

År 1996 fick Kråkström ett samtal av Irja Rane som precis vunnit Finlandiapriset. Han är fortfarande tacksam över insikten som samtalet gav upphov till.

”Rane sa att vi marknadsför ljudböckerna helt fel. Vi diskuterade ur historiskt perspektiv hur nytt det i Finland egentligen är att läsa för sig själv. Efter kriget hade endast rika familjer en bokhylla. Då läste man högt och upplevde böcker tillsammans eftersom det inte fanns andra alternativ. Rane poängterade att som bäst kan det att läsa en bok vara en så stark emotionell upplevelse att det är bäst att dela den med andra.”

Ljudboken kan med andra ord ha en synnerligen terapeutisk inverkan, genom att låta en lyssna på en annan människas röst och på så sätt erfara läsandet som en delad upplevelse. Kråkström anser fortfarande att läsande ideellt alltid ska vara en social upplevelse.

Jag var en idrottare och fram till dess hade jag inte läst någonting. Men jag ville imponera på min flickvän eftersom hon läste och skrev mycket.

Varför är han då orolig över att vårt språk förfaller? Enligt Kråkström beror det delvis på läsandets förminskning, men också på att vi skriver och läser snabbmeddelanden istället för hela meningar.

”När språket förfaller tappar vi kontakten med de egna känslorna. Och utan känslor finns ingen empati. Det blir omöjligt att föreställa sig sina egna eller en annan persons drömmar och att anta en annan persons perspektiv”, menar Kråkström.

Språkets förfall och försvagad känslomässig kontakt är inte en dystopi som blir sann över en natt. Det är något som utvecklas så småningom. Kråkström leder Moomin Characters som har många samarbeten med olika välgörenhetsorganisationer där man har märk samma sak: föreningar har till exempel svårare att samla medel från privatpersoner eftersom donationer inte längre ses som betydelsefulla. En orsak är, enligt Kråkström, att vi lider av emotionellt underskott.

För att avhjälpa detta startade Moomin Characters det internationella ABC-programmet som i Finland går under namnet från A till Ö med Mumin. Dess styrande idé är att vi för att kunna uttrycka oss själva först måste lära oss att skriva och läsa. Med programmet vill man väcka intresse och kärlek för läsandet och skrivandet.

Kråkström poängterar att programmet inte är ett projekt utan en mångårig satsning som utöver att öka läsglädjen också vill hjälpa välgörenhetsorganisationer. Utöver Barn- och ungdomsstiftelsen är även Unicef, Finlands Röda kors, Oxfam och Pen International med i programmet. Genom programmet stöder Moomin Characters Read Hour nu för tredje året i rad.

År 2021 sprider sig Read Hour ut i världen i samarbete med Moomin Characters. Mottagandet har speciellt i Storbritannien och Sverige varit ytterligen varmt och entusiastiskt.

“Känslor och gemenskap är något som förenar oss över landsgränser. Redan i Toves verk syntes dessa teman och för oss är det mycket naturligt att fortsätta arbetet med ABC-programmet. Jag tror att Read Hour kan vara den sociala läsupplevelsen som världen för tillfället saknar.”

Illustratören Linda Bondestam: ”Bilderböcker är bra sätt att behandla svåra teman”

I Linda Bondestams arbetsrum vid Kabelfabriken i Helsingfors finns flera olika bilder på väggen och högar med böcker på bordet. Hon tycker att jobbet som illustratör är världens roligaste jobb och speciellt då att rita karaktärer. Bondestam gör ofta djurliknande karaktärer som symboliserar människor och har ibland först efter att en bok publicerats märkt att en karaktär kommit att påminna om hennes granne.

Bondestam säger att det ständigt behövs duktiga illustratörer och för att bli en bra sådan ska man förstås rita jättemycket och inspektera sin omvärld.

“När man sitter och väntar är det bra att ha med sig en penna och skissbok. Jag har skapat flera nya karaktärer under tågresor”, säger Bondestam.

En bild säger mer än ord

Att jobba som illustratör innebär ofta att man får en text av en författare som startpunkt. Bondestam tycker att en skicklig bilderboksförfattare använder få och väl utvalda ord. Orden utgör ett slags manuskript och sedan börjar det hända saker i illustratörens huvud.

Illustratören diskuterar i början av processen med författaren och kanske gör några provbilder för att skissa färgvärlden och stilen. Vissa saker måste berättas i bild för att de nämns i texten men det härligaste är att berätta det som inte står skrivet. I slutet av processen händer det ibland att man tar bort text då illustrationerna redan berättar det centrala. Berättelsen blir mer dynamisk om samma sak inte syns i både text och bild.

”Helst illustrerar jag sådana teman som jag själv brinner för. Ibland kan det handla om roliga saker men det kan också röra sig om samhällsfrågor som flyktingar och klimatkrisen. Mitt språk är min penna”, säger Bondestam.

Bilderböcker är bra sätt att behandla svåra teman med barn som ofta går och funderar på stora frågor. Hon uppmanar därför alla familjer att ge tid åt bilderboken.

Till exempel handlar Bondestams bok Mitt bottenliv handlar om arförlust och där finns en liten karaktär, en ensam axolotl, som försöker klara sig i ett klimat som blir hetare. Också vuxna kan processera känslor via bilderböcker.

”En bilderbok är enkel att ta med överallt och det kan bli en härlig gemensam stund”, konstaterar Bondestam.

De böcker som Bondestam illustrerat och skrivit har publicerats i flera olika länder. När böcker publiceras på andra språk jobbar proffsöversättare med texten. Illustrationerna däremot får ofta också lite justeras enligt det som passar ett lands estetik.

”Till exempel ett serbiskt förlag som skulle översätta Ulf Starks och min bok Diktatorn så bad mig göra en ändring, nämligen att ändra stjärnan på diktatorns hatt till en blomma. Stjärnan upplevdes helt enkelt som en för stark symbol. Det var ändå en liten sak och jag är väldigt stolt över att en så politiskt laddad barnbok hittat läsare i många länder”, konstaterar Bondestam.

Bondestam har många saker på gång, men till näst drömmer hon om att göra svartvita illustrationer. För tillfället tycker hon också det är spännande att jobba med att göra en animation av boken Silkesapans skratt. De illustrerade bilderna får rörelser och röst, vilket känns magiskt. Nu ser det också ut att bli några arbetsresor i höst som Bondestam ser mycket framemot.

”På resor får jag ofta mycket inspiration”, säger Bondestam med ingivelse.

Läs mer:

Bondestams bok Mitt bottenliv är med i rit- och skrivtävlingen Snälla hjältar som Svenska folkskolans vänner ordnar tillsammans med Barn- och ungdomsstiftelsen, Förlaget M, projektet Läsiver inom Helsingfors stad, Svenska modersmålslärarföreningen och Moomin Characters.

Tävlingstiden börjar i samband med Read Hour den 8.9. Tävlingen ordnas nu för andra gången. I år riktar sig tävlingen till barn inom småbarnspedagogiken i åldrarna 5–6. Läs mera om tävlingen på Svenska folkskolans vänners webbsida.

Linda deltar även 8.9 i Finlandsinstitutets invigning av Barnlitteratursutställningen i Stockholm och har högläsning på Instagram.

“En författare behöver inte vara vuxen” tänkte Lea Pennanen och grundade ett förlag för unga

Lea sitter inte längre framför matbordet med en röd penna i handen och läser elevernas essäer. Istället består hennes dagar av att skicka epost, läsa manuskript och knyta samarbetsavtal för förlaget.

“Nu får jag göra precis det jag själv vill. När jag jobbade som lärare fanns det många saker jag inte kunde rå över. Nu gör jag det jobb som jag själv har hittat på åt mig själv. Förstås saknar jag till exempel regelbunden månadslön och arbetsgemenskapen”, säger Pennanen.

För att själv ta hand om ett förlag krävs det uthållighet. Fram för allt har det krävt att hitta perspektiv i arbetslivet men också mod och yrkesmässig självsäkerhet. Fastän förändringen från lärare till småföretagare har väckt många tankar är en känsla av frihet och lättnad dominerande.

En författare behöver inte vara vuxen 

Kustannus Z hade inga färdiga texter eller författare att börja jobba med. Tanken om att leta efter texter genom en skrivtävling behövde Pennanen inte fundera länge på. Enligt henne får unga speciellt i gymnasiet få tillfällen att skriva kreativa och fiktiva berättelser. Ibland fick ändå Pennanen som lärare läsa riktigt bra texter och ämnen. Då försökte hon uppmuntra unga att delta i skrivtävlingar.

Våren 2021 ordnade hon därför sin egen skrivtävling. Skolorna visade sig vara bra kanaler att sprida infomation om tävlingen. Pennanen fick genom Nuori kirjailija 2021-skrivtävlingen totalt 500 texter. 

“Det kom många olika slags texter. Populäraste genren var fantasy. Det fanns även scifiberättelser om fotboll, historiska romaner om fortsättningskriget, ställningstagande samhälleliga texter om minoriteter, fattigdom och ojämlikhet samt lättare, humoristiska texter. Även skräck och dystopi var ämnen som förekom i skrifterna.”

Sommaren vid Kustannus Z går i texternas tecken.

“I augusti är det meningen att meddela vilka texter som publiceras. Sen kommer vi tillsammans med skribenterna fortsätta jobba vidare på texterna. I höst gör vi samarbete kring illustrationer med min före detta arbetsplats och till julen är böcketna förhoppningsvis klara att publiceras. Det ska bli spännande att se hur böckerna som unga har skrivit tas emot. Det kan hända att unga blir intresserade av texterna som andra unga skrivit” tänker Pennanen. 

Att skriva och läsa går hand i hand 

Allt sker i högt tempo i dagens värld och man använder mindre och mindre tid till den traditionella boken. Redan som modersmålslärare strävade Pennanen att erbjuda ljudböcker till sådana elever som inte klarade av att koncentrera sig eller orkade läsa. Hon tycker att det lönar sig att ta i bruk alla tänkbara former och utrustning. En ljudbok kan också inspirera till att läsa.

“Det är bra att det finns olika sätt att använda litteratur. Vid Kustannus Z kommer vi att publicera såväl pappersversioner som e-böcker. Det finns olika läsare och olika typer av läsning. Läsningen handlar om tidsanvändning. Ibland måste man bestämma sig för att läsa en bok. Det är ändå skönt att märka att en bok kan sluka med sig och plötsligt har det gått tre timmar” säger Pennanen. 

Flytten från läraryrket till företagare har gett Pennanen mer tid för läsning. 

”Nu har jag läst många inhemska ungdomsböcker också för att vara på kartan om hur de texter som lämnats in till oss placerar sig i litteraturens fält. För tillfället läser jag Joonas Riekkolas bok Silkkomaahan kadonneet [De som försvann i Silkkolandet] och Essi Ihonens bok Ainoa taivas [Den enda himlen].”

De unga som drömmer om att publicera egna texter ger Pennanen rådet att skriva mycket och många olika slags texter. Å andra sidan är det också viktigt att läsa.

”Sällan går det så att man sätter sig ner och skriver ett färdigt mästerverk. Man behöver ändå inte fastna i en specifik genre även om man bestämmer sig för att skriva en historisk roman. Det viktiga är att skriva mångsidigt. Å andra sidan är det bra att låta andra läsa och kommentera ens texer. Ofta blir man blind för sina egna texter så det är viktigt att ta emot respons.”

För tillfället drömmer Pennanen om att förlagets verksamhet skulle etablera sig och verksamheten kunde fortsätta vidare i lugn och ro. “De första författarna kunde skriva åt Kustannus Z så länge som de är barn och unga och nya texter kunde komma även utan skrivtävlingar. Det skulle också vara roligt att anställa en arbetskompis någon dag.”

Författaren Veera Ojola: “Chatfiction inspirerar unga till läsning”

På telefonens ruta syns WhatsApp-applikationen och en gruppdiskussion som namngivits MYGIRLSS. Där diskuteras gårdagens fest.

Emma is in trouble

Seriöst

Titta Emmas story

Whaaat

Okej vänta

Sooooooooos 

Chatfiction är en form av berättande där berättelsen publicerats i videoformat. Läsaren följer med hjälp av videon en diskussion sker i till exempel WhatsApp. Berättelsen fortsätter så att två eller flera personer skickar meddelanden till varandra per telefon. Läsaren följer med hur dialogen utvecklas meddelande för meddelande genom att titta på diskussionen från huvudpersonens telefonruta.

Läsaren får alltså titta på en anna persons telefon och följa med diskussionen ur huvudpersonens synvinkel. Läsaren kan inte själv delta i diskussionen.

Veeja Ojolas första WhatsApp-drama förverkligades i samarbete med Ronja Salmi och tidningen Demis redaktion. När Ojola började planera en e-bok med förlaget Tammi hade hon redan karaktärerna och världen de lever i uttänkta.

Veeja Ojolas första WhatsApp-drama förverkligades i samarbete med Ronja Salmi och tidningen Demis redaktion. När Ojola började planera en e-bok med förlaget Tammi hade hon redan karaktärerna och världen de lever i uttänkta.

”Jag ville ha en grupp kompisar där det fanns olika personligheter”

Ojolas chatfiction Pientä säätöä handlar om tre flickor som går första året i gymnasiet. Deras liv är i ett sådant skede att man inte är vuxen men inte heller barn, och  många saker sker för första gången. Bokens personer och händelser är inspirerade från Ojolas egen gymnaisietid.

”I boken finns tre karaktärer: Emma, Amirah och Iida-Sofia. Emma är huvudpersonen genom vars telefonruta man följer med berättelsen, så perspektivet är alltid Emmas. Amirah och Iida-Sofia har båda temperament, men kanske även motsatta sådana. Emma däremot befinner sig mellan dessa två och är beroende av deras åsikter och närvaro, som också är ett typiskt element i det här livsskedet.“

Berättelsens tema kretsar kring kompisgänget och livsskedet där man hela tiden står inför något nytt och omvälvande. Flickorna börjar också frigöra sig från sina föräldrar och barndomshem.

Ojola hoppas på att berättelsen ska påminna läsarna om att det lönar sig att lita på vänner och andra nära personer i livets många svåra skeden. Det lönar sig att vara ärlig och be om hjälp lönar man möter osäkerhet. Det lönar sig inte att lämna ensam med svåra känslor.

Digitaliseringen formar sätt att läsa  

Trots att man i Finland redan många år varit oroligt över att ungas läskunnighet har försämrats, tror Ojola att chatfiction kan vara ett sätt att leda och inspirera unga till läsning. Det finns lika många barn och unga som det finns sätt att läsa.

”Chat-meddelanden är bekanta för nästan alla. Jag tror att chatfiction kan just för att den känns bekant vara ett bra första steg för sådana personer som tycker det är svårt att läsa texter. Chatfiction är också ett sådant skrivsätt som kan inspirera barn och unga att själva skriva och göra texter. Att skriva kan i sin tur leda till att man läser mer”, säger Ojola.

Internet möjliggör ständigt nya sätt att kombinera bild, ljud och text i olika format. Ojola tänker inte att hybridmodeller är en dålig sak, utan tror att de alla gör läskunnigheten mångsidigare. De ger också olika sätt att beskriva den egna verkligheten.

”Vänskap är ett tema som syns i nästan allt jag skriver”

I framtiden vill Ojola publicera en andra bok som behandlar vänskap.  

“Det är min första roman för unga vuxna, men jag drömmer om att skriva på den så långt att något förlag vill ge ut den. Jag har också efter en lång paus intresserat mig för spoken word och planerat videor. I videorna förenar jag musik, poesi och bildmaterial. Hybridmodeller tycker jag är intressanta.” säger Ojola.

Ojola använder sina egna dagböcker och det som sker i samhället som inspiration i sitt skrivande.

”Jag tror att det är vanligt att personer inom kreativa branscher iakttar och influeras av vad som sker runtomkring en. Ofta är det tema som är på ytan sedan sådant att man ser på allt att genom dessa glasögon.”

Ojola tänker på skrivandet som att öva på att spela ett instrument. 

“Om man över på att till exempel spela piano börjar man inte genast improvisera utan man övar på och härmar det som andra redan gjort. På samma sätt tänker jag om skrivandet. Det är helt ok att härma andras stil. När man sedan härmat tillräckligt länge börjar man hitta sin egen stil och egna teman.”

Finland stannar upp för att läsa en timme under FN:s läskunnighetsdag – Read Hour firas nu även för första gången internationellt

Barn- och ungdomsstiftelsen ordnar Read Hour-kampanjen i år för tredje gången och nöjer sig inte med att bara inspirera finländare till att läsa. Även i Storbritannien, Sverige, Estland och på Island firas läsandet i samarbete med olika aktörer.

“Det internationella intresset för Read Hour har överraskat oss positivt. Å andra sidan har nästan alla länder i Västvärlden samma utmaning: barn och unga läser allt mindre och allt större andel har risk att marginaliseras på grund av svag läskunskap. Denna utmaning vill vi med Read Hour tackla på ett sätt som alla lätt kan delta i” säger Olli Alanen, verksamhetsledare vid Barn- och ungdomsstiftelsen.

Även i Finland kommer Read Hour att nå fler ungdomar än någonsin tidigare. Read Hour Live är ett virtuellt evenemang som sänds på Youtube. Alla elever på årskurserna 5–9 är välkomna att delta. Över 15 000 elever från olika orter har hittills anmält sig till Read Hour Live. Mera om evenemanget i slutet av detta meddelande.

Målet med Read Hour-kampanjen är att inspirera unga till att läsa, etablera en festdag för läsningen i Finland och upprätthålla samhällsdebatt om läsning.

“På Moomin Characters tror vi på att språket och berättarkonsten gör oss människor speciella. Just språket är det som skiljer oss från andra skapelsens arter. Förmågan att uttrycka rädslor, drömmar, framtiden och historien är centrala för mänskligheten. Moomin Characters nya mångåriga och internationella initiativ Från A till Ö med Mumin vill sprida läs- och skrivglädje hos människor i alla åldrar. Read Hour är för detta ändamål en utmärkt samarbetspartner och tillsammans vill vi utvidga Read Hour ut till hela världen”, säger Roleff Kråkström, Moomin Characters verkställande direktör.

”Coronatiden har visat att finländare älskar böcker och läsning. Read Hour får människor att samlas kring läsglädjen i framtiden också utanför Finlands gränser. På detta sätt har vi en exportprodukt för hela folket”, säger Timo Julkunen, verkställande direktör vid WSOY.

Följ med Read Hour under kampanjveckan 1–8.9 i sociala medier under hashtagen #ReadHour. Kampanjens beskyddare är för tredje året i rad republikens president Sauli Niinistö. Kampanjens huvudsamarbetspartners år 2021 är Moomin Characters och WSOY.

Read Hour Live i korthet

Som del av läskampanjen Read Hour ordnas Read Hour Live, en virtuell läsfest, som är riktad till högklasserna och lågklassernas sista årskurser. Livesändningen kan följas via Youtube den 8.9 kl. 10–11. Programledare är dansaren och influencern Leevi Lehtonen och skådespelaren Christoffer Strandberg. Gäster är bland andra Krista Kosonen, Yeboyah, Max Seeck och MolyBros. Under livesändningen får publiken rösta på vem som ska få Read Hour-priset.

Läs mer om Read Hour Live: https://www.nuori.fi/sv/readhour-2/read-hour-live-sv/

Read Hour-priset i korthet

Read Hour-priset erkänner en gärning som har har inspirerat barn och ungdomar till att läsa under det gångna året i Finland. Hour-prisets mottagare röstas fram av ungdomar. Röstningen ordnas som del av virtuella Read Hour Live evenemanget som är riktat till skolor. Vinnaren publiceras i Read Hour Lives direktsändning.

Läs mer om Read Hour-priset: https://www.nuori.fi/sv/readhour-2/

Ett urval av evenemang i andra länder

I Sverige syns kampanjen 1.9–8.9 i annonser i medier, Finlandsinstitutet inviger en utställning med finländsk barnlitteratur och ordnar ett Read Hour-evenemang den 8.9, Malmö stads skolor och förskolor kommer också aktivt vara med och fira Read Hour och influencers inspirerar svenskarna genom sociala medierna att delta i Read Hour. Förlaget Bonnier Carlsen ordnar tillsammans med SelmaStories och olika författare livereading den 8.9 kl. 18 då författare läser sina verk på sina egna Instagram-konton.

I Storbritannien förverkligas Read Hour av bland annat bokbutikskedjan Waterstones, förlagen Macmillan Children’s Books och Sort Of Books, välgörenhetsorganisationerna Oxfam, World Book Day och BookTrust samt nätsidan Love Reading. Många enskilda bokbutiker deltar även i kampanjen.  Read Hour-kampanjen förs också fram i sociala medier av bland annat brittiska kändisar så som skådespelerskan Jennifer Saunders och författarna Cressida Cowell, Laura Dockrill ja Philip Ardagh. I sociala medierna kan man följa med Storbritanniens Read Hour med hashtagen #ReadHourUK.

I Estland deltar Soome Instituut och skolan Tarton suomalainen koulu i Read Hour.

På Island ordnar Norræna húsið alltså Nordens hus i Reykjavik i samarbete med Moomin Charactersin den 8.9 ett evenemang där berättelsen Det osynliga barnet på fem språk: danska, finska, isländska, norska och svenska. Evenemanget strömmas till Nordens hus kanaler.

Natalia de la Ossa, London: “Du behöver inte vara en läsare, men genom att läsa kan du bli vad du vill”

“Egentligen blev jag en bokhandlare av misstag. Jag var fascinerad av böcker eftersom min familj uppmuntrade oss att läsa mycket. I ett skede av livet behövde jag snabbt ett jobb och gick in till Blackwells bokhandel som jag älskade att besöka och vars alla hörn jag kände till. Jag frågade efter jobb och de behövde hjälp tre månader kring julen och så småningom blev bokförsäljning en heltidskarriär för mig.

När jag flyttade till London var det för att öppna en barnbokhandel i Södra London. Jag hade butiken i tre år och övergick sedan till mitt nuvarande jobb på London Review Bookshop.

Jag vet att det finns en rädsla för att barn endast ska lära sig att använda surfplatta och aldrig kommer att hålla en bok i sin hand. Men vi ser hela tiden att föräldrar kommer in och köper en bok åt sina barn. Redan när jag jobbade I barnbokhandeln hade jag förtroende för att föräldrar kommer att komma tillbaka och hämta böcker. Föräldrar som växte upp med böcker ger den gåvan vidare.

Under dessa år som jag jobbat med böcker har läsandet absolut förändrats. De senaste fem åren har det gått mot att man vill läsa om enkel, mänsklig interaktion och svårigheter i relationer. Den här trenden har gjort det möjligt för många olika slags skribenter, speciellt unga kvinnliga författare. De skriver om hur det är att vara ung, att forma sina relationer och att försöka hitta sig själv.

Under senaste tiden har det även talats mycket om diversitet och att hitta ”de andra” i böcker, inte endast berättelsen om de vita. Vi har också märkt att folk söker många olika slags författare och det försöker vi erbjuda dem i bokhandeln. Vi strävar efter att hitta författare från hela världen och marknadsföra dem.

Jag försöker som bäst läsa mera av latinamerikanska författare som jag brukade läsa som ung kvinna och redan glömt bort. Jag försöker hitta dessa böcker på spanska. Nu för tiden tycker jag det är ganska svårt att läsa på spanska. Jag är costarican och flyttade till Storbritannien år 1991, så min spanska läskunskap har blivit aningen rostig.

Jag tycker absolut att litteratur kan göra en skillnad. Det är viktigt att barn med olika bakgrund kan se sig själva i berättelser och böcker som de läser.

Att lära sig att läsa och fästa uppmärksamhet på vad du läser lär dig mycket om livet. Det främjar kreativitet och hjälper unga människor att hitta vad de vill göra och hur de ska klara sig. Jag tror att det viktigaste med läsandet är att det öppnar dina sinnen. Du behöver inte vara en Läsare, men genom att läsa kan du bli vad du vill.”

Natalias bästa läsminne:
“Jag var väl 25 när jag läste Thomas Manns Bergtagen (The Magic Mountain) och av någon orsak har den boken stannat hos mig. Jag tror inte att det var något särskilt på gång just då, men det vackra språket gjorde ett stort intryck på mig. Jag kommer ihåg att jag bara inte ville sluta läsa. Den första stora boken läste jag som 12-åring och det var De tre musketörerna. Jag kommer ihåg att jag älskade den!”

Natalias tips inför Read Hour:
“Två böcker av Tomi Adeyemi: Solstenen (Children of Blood and Bone) och Upproret (Children of Virtue and Vengeance). Tredje boken i den serien borde komma ut i slutet av detta år. Jag har jagat på förlagets representant och han bara säger att han ännu inte kan skicka boken till mig för att det råder handelsembargo, men jag fortsätter bedja om att få ett bokmanus. Böckerna är bara så bra!”

Heidi Iivari, Tartu: ”Då man läser är man aldrig ensam”

”I Estland är läsandets kultur stark. Jag tror att den till och med förstärktes under sovjettiden, då böckerna var så billiga. Det var en kulturform som stöddes och med hjälp av vilken det gick att upprätthålla det egna språket. Författare inflikade till och med dolda meddelanden i sina böcker så att estländarna kunde läsa om sitt eget språk och folk.

I Estland är läsandets traditioner mycket starka också för barn. Det estniska skolsystemet förutsätter att barnen kan läsa redan då de inleder sitt första skolår. Per år läser lågstadieelever fyra till fem korta böcker, och på högstadiet redan åtta hellånga.  

Det är rätt mycket jämfört med Finland. Hurdan litteratur ungdomarna läser beror en hel del på läraren, men böckerna varierar mellan allt från Robinson Crusoe till Tolkien. I gymnasiet är det Shakespeare och Pusjkin som gäller.  I Estland bekantar man sig med klassikerna redan som ung.

I Estland ordnar även biblioteken olika läsjippon och -utmaningar. Därtill arrangerar den lokala skolan i Tartu en skönlitterär recensionstävling, där elever tävlar om vem som kan skriva den bästa recensionen. Finlands institut i Estland är med på många hörn.

Vi samarbetar med lärare i finska och ordnar till exempel workshops i skolor. På institutet har vi även en bokcirkel i hybridform och ett diplomprogram i läskunskap för barn. Därtill håller vi på institutet ofta boklotterier och frågesporter där vi presenterar finsk litteratur.

Litteraturen i sina många former har varit viktig för mig sedan länge tillbaka. I september publicerar jag min första diktsamling med titeln Tarton sarjarakastaja (Tartus serieälskare). Diktsamlingen är en kärleksförklaring till Tartu, den gamla, livliga och bohema kulturstaden. Tartu är ett varmhjärtat ställe med en aktiv kulturkrets och blomstrande estradpoesi. Erfarenheterna jag har fått på scen och den uppmuntrande feedback jag har fått av publiken har gett mig mod att skriva en egen diktsamling.  

Litteraturen har dock inte alltid intresserat mig. Speciellt i gymnasiet behövde jag reflektera över mig själv och vem jag är i förhållande till världen. En god vän introducerade mig till de ryska klassikerna och de tilltalade mig. Därifrån hittade jag vidare till tysk och fransk litteratur. Finsk samtidslitteratur blev jag på allvar bekant med först som litteraturstuderande.   

Sedan jag avlagt min examen vid Tammerfors universitet har jag arbetat med allt från kulturhistorisk forskning till översättning. Jag hamnade i Estland av en slump efter att jag i slutet av 1990-talet deltog i ett finsk-estländskt litteraturseminarium vid Tammerfors universitet.

Till slut åkte jag som utbytesstuderande till Tartu universitet, där jag blev tvungen att klara av studierna helt och hållet på estniska. Senare såg min vän en arbetsannons från Finlands institut i Estland och på den stigen är jag nu. Jag har alltså gjort samarbete med institutet redan i flera år, men inträdde i min nuvarande tjänst som programkoordinator i augusti 2020. Utan avbrott har jag nu varit i Tartu i 15 år.”

Heidis bästa läsminne:

”Mest oförglömliga är sådana stunder då man inser att man inte är ensam med sina tankar, utan att samma problem och utmaningar redan har grunnats på i hundratals år. Skönlitteraturen är till stor tröst under svåra och osäkra tider. Litteraturen har många roller – den fungerar som både underhållning och terapi och utvidgar vår världskännedom. Många känslor och erfarenheter går att leva ut genom litteraturen utan att själv behöva ta risker.”  

Heidis lästips inför Read Hour:

”Lucia Berlins (1936–2004) noveller, som på senare tid har fått många nya översättningar, är lysande. Handbok för städerskor är en modern klassiker där det händer en massa hela tiden. Berlins texter är tragikomiska – rentav vågade – men samtidigt också enormt tröstande.”

Republikens president Sauli Niinistö: "Via böcker kan vi lära känna olika kulturer"

Barn- och ungdomsstiftelsens kampanj för läskunnighet, Read Hour, utmanar för tredje gången hela Finland att läsa minst en timme på FN:s internationella läskunnighetsdag den 8 september. I år genomförs kampanjen också i Sverige, Estland och Storbritannien.

Böcker öppnar nya världar för oss. Via böcker kan vi lära känna olika kulturer och tänkesätt. Samtidigt visar litteraturen att människor runt om i världen egentligen är ganska lika. Det finns mycket som vi har gemensamt.

Läsning kan också vara en kollektiv upplevelse. Vi tänker ofta att det är något vi gör för oss själva, men vi kan också läsa tillsammans med andra. Vi kan dela läsupplevelsen med en vän eller i en grupp. Det finns lika många läsupplevelser som det finns läsare.

Jag vill uppmuntra alla att delta i Read Hour-kampanjen och läsa i en timme den 8 september. Tillsammans kan vi stanna upp för en stund och njuta av goda böcker!

Sauli Niinistö
Republikens president
Beskyddare av Read Hour -kampanjen för läskunnighet 2021