Här hittar du oss

Elisabetsgatan 27 A 5 00170 Helsingfors

info@nuori.fi

Foto: Helsingfors stadsmuseum, Helsinkikuvia.fi
Fotograf: Simo Rista

Styrelse

Barn- och ungdomsstiftelsens styrelse sköter förvaltningen av stiftelsen. Styrelsen svarar för att verksamheten organiseras på ett ändamålsenligt sätt för att förverkliga stiftelsens målsättningar. Därtill ansvarar styrelsen för att uppsikten över stiftelsens bokföring och medelsförvaltning inrättas regelrätt. 

Styrelseledamöternas mandatperiod är två år. Ledamöterna kan återväljas två gånger. 

Mikko-Pekka Hanski, ordförande

Heikki Hiilamo, kuvaaja Wilma Hurskainen

Heikki Hiilamo

forskningsprofessor, THL; professor i socialpolitik, Helsingfors universitet

Noomi Jägerhorn

kundrelationschef, Posti

Konsta Kallio

Konsta Kallio

klasslärarstuderande

Armin Kellomäki

Armin Kellomäki

världspolitikstuderande

Melina Korvenkontio

verkställande direktör

Tarja Tikkanen

partner, Boardman Oy

Kim Väisänen

Kim Väisänen

Företagare, startup-investerare, författare av facklitteratur