Luovuus liitetään usein taiteen tekemiseen, vapaaseen tai jopa kaaosmaiseen ilmaisuun taiteen kentällä, johon harvoin liittyy taloudellisesti tasainen tilanne. Luovuus on kuitenkin ominaisuus, joka on olemassa ihan kaikilla ihmisillä synnynnäisenä.

Luovuus on laaja-alaista, ja sitä on mahdollista kehittää erilaisiin tarkoituksiin ja tavoitteisiin sopivaksi. Luovan voiman käyttöönotto ei tarkoita välttämättä uusien ja ennennäkemättömien asioiden keksimistä, vaan luovuus voi olla olemassa olevan tiedon kehittämistä ja uudelleen jäsentämistä entistä jalostetumman lopputuloksen aikaan saamiseksi.

Luovuus on siis muutakin kuin taideteos: se on oivaltamista ja pienenkin uuden asian keksimistä, joka ei välttämättä liity taiteeseen. Uusi asia voi olla esimerkiksi sen oivaltaminen, mitkä asiat ovat itselle välttämättömiä menoja hyvän elämän kannalta.

Kulutustamme ohjaavat usein tunteet niin vahvasti, että järkevien kulutustapojen löytäminen voi olla pidemmän itsetutkiskelun takana.

Koska luovuus liitetään usein taiteen tekemiseen ja raha rationaaliseen toimintaan, ei yhteys näiden asioiden välillä aivan heti löydy. Moni ajattelee, ettei kerta kaikkiaan ole luova, eikä rahan kanssa voi lähteä kikkailemaan taiteellisesti, koska siinä voi käydä huonosti.

Rahan käyttöön liittyy kuitenkin totuus, että rahankäyttöä voi oppia vain käyttämällä sitä. Täytyy malttaa säästää, tehdä päätöksiä ja hyväksyä epäonnistumisen mahdollisuus. Omakohtaisen oivaltamisen kautta voi syntyä juuri itselle sopiva tapa suhtautua rahaan.

Talouden hallintaan on olemassa runsaasti erilaisia kursseja, neuvontaa ja netistä saatavaa materiaalia, joiden avulla omaa rahankäyttöä voi opetella hallitsemaan. Helposti saatavilla olevat neuvot ovat tärkeitä ja tulevat tarpeeseen.

Kulutustamme ohjaavat usein tunteet niin vahvasti, että järkevien kulutustapojen löytäminen voi olla pidemmän itsetutkiskelun takana.

Suomen Pankin kansallisen talousosaamisen strategian myötä suomalaisten talousosaamisen toivotaan nousevan maailman parhaalle tasolle vuoteen 2030 mennessä. Tämä on iso tavoite, ja sen saavuttamiseksi on tarkasteltava talousosaamista monialaisesti.

Tilanne on nykyään monella tavalla menossa parempaan suuntaan, kun tietoa rahasta saa helpommin ja rahasta puhuvien joukko on vähitellen toivottavasti moniäänisempi.

Tieto ja taito eivät kuitenkaan automaattisesti yhdisty, vaan välikappaleeksi tarvitaan omakohtaista oivallusta. Tässä luovuudella on paikkansa tiedon ja käytännön toiminnan yhdistäjänä.

Luovuutta raha-asioihin liittyen voi opetella

Luovaan ajatteluun liittyy saumattomasti asioiden kyseenalaistaminen, kyky vaihtaa näkökulmaa, usko itseen ja vastuun ottaminen omasta toiminnasta. Vaikka usein on suositeltavaa kuunnella viisaampia ja välttää tuhlaamasta energiaa niin sanotusti keksimällä pyörä uudestaan, on hyvä pohtia itse, miksi asiat tehdään tietyllä tavalla.

Mikäli raha-asiat tuntuvat nihkeiltä, voi näkökulman vaihtaminen auttaa asiaa. Jos samaa toistamalla ei pääse toivottuun tulokseen, täytyy ajattelua uudistaa.

Luovaan talouden hoitoon liittyy myös näkemys siitä, ettei kestävä rahasuhde tarkoita välttämättä suoraviivaista vaurastumista. Itsetuntemus ja vastuunotto omista toimista tarkoittaa, että tunnistaa omat tarpeensa ja voimavaransa ja sen, mikä itselle riittää hyvään elämään. Mikäli taas haluaa tehdä rahaa, on luovuus varsin käyttökelpoinen taito.

Mielikuvittelu ja luovuus ovat tekniikoita, joita voi harjoitella kirjoittamalla, kuvaamalla, tarinoimalla ja pelaamalla. Leikkiminen ja luova ajattelu on onneksi nykyään tunnistettu myös työelämässä tärkeiksi taidoiksi.

Luovuus on eri asiayhteyksistä opittujen taitojen yhdistelykykyä. Luovuuden luonteeseen kuuluu vielä sekin, että onnistuminen vaatii usein paljon toistoja, uskaltamisen harjoittelua, uudestaan ja uudestaan tekemistä kunnes oma oivallus syntyy.

Luovuutta on myös nöyryys, resilienssi ja omien virheiden myöntäminen ja niiden hyväksyminen. Onneksi leikkiminen on hauskaa, muuten mikään ei muuttuisi.

Luovan toiminnan esteenä on pelko

Luovien ja taidelähtöisten menetelmien käyttäminen hankkeessamme rahasuhteen vahvistamisessa perustuu nuorten oman ajattelun ja oivaltamisen tukemiseen turvallisessa ja innostavassa ympäristössä.

Luovuus liitää parhaiten, kun ihminen ei pelkää ja saa ilmaista itseään vapaasti. Vauhdikkaiden ja dramaattistenkin tarinoiden luominen purkaa luutuneita käsityksiä rahasta ja antaa mahdollisuuden kokea tunteita turvallisessa ympäristössä. Erilaisten tilanteiden ideointi ja omaehtoinen ilmaisu avaa näkökulmia omaan tulevaisuuteen rahan suhteen.

Digitarina ”Jos raha katoaisi maailmasta” on syntynyt Kestävä rahasuhde -työpajassa.

Luovan ajattelun taidon vahvistaminen on lahja, jonka avulla voi vähentää virheiden tekemisen pelkoa. Kun usko omaan selviytymiskykyyn kasvaa, uskaltaa tehdä päätöksiä myös oman elämänsä suhteen.

Pelillisten ja luovien menetelmien avulla voi harjoitella taloustaitoja hauskalla tavalla myös kotona tai koulussa. Poikien puhelimen Massimaisteri-verkkokurssi on rakennettu nuorille tutulla tavalla, huumoria unohtamatta. Kurssia on pilotoitu ja käytetty Kestävä rahasuhde -työpajoissa onnistunein tuloksin.

”Nuorille suunnatun Massimaisteri-kurssin keskiössä ovat animaatiot, joissa käsitellään raha-aiheita hauskasti ja samaistuttavasti. Pelilliset tehtävät auttavat nuorta soveltamaan oppimaansa käytännössä. Kurssilla taloustaitoja harjoitellaankin tosielämän esimerkkien avulla ja nuorta kannustetaan pohtimaan talousaiheita myös oman arkensa kautta”, kertoo Poikien puhelimen asiantuntija Kia Karvetti. Kaikkien marraskuun loppuun mennessä verkkokurssille osallistuneiden kesken jaetaan 1000 euron arvoinen palkinto.

Lue lisää Kestävä rahasuhde -toiminnasta tästä.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Key Finnish Swedish English
1