TET.fi-palvelu on viime syksystä lähtien kannustanut työpaikkoja tarjoamaan TET-paikkoja palvelunsa kautta. Erityisen haastavaksi on osoittautunut saada mukaan tietotyötä tekeviä yrityksiä, vaikka juuri tälle kasvavalle alalle kaivattaisiin lisää työelämään tutustumisen mahdollisuuksia, ja tietotyön parissa työskentely kiinnostaa nuoria.

Deloitte selvitti Lasten ja nuorten säätiön pyynnöstä tietotyöyritysten asenteita TET-paikkojen tarjoamista kohtaan. Selvityksestä käy ilmi, että TETin järjestäminen koetaan alalla monelta osin haastavaksi. Esteiksi nostettiin muun muassa vaikeudet löytää työpaikalta nuorille sopivaa suorittavaa työtä, tietoturvaan liittyvät haasteet ja se, että työn ei uskottu kiinnostavan nuoria.

”Selvityksen yhteydessä haastatellut kokivat olevansa ikään kuin organisaation tehokkuuden vartijoita. Tettiläisten tulisi olla tuottavia työntekijöitä, koska heistä kuitenkin koituu kustannuksia yritykselle”, kertoo Deloitten muotoilututkija Antti Surma-aho.

Selvityksestä käy kuitenkin ilmi, että työntekijöiden lähipiirin lapset toivotettiin tervetulleiksi työpaikoille, jos työntekijä itse on valmis vastaamaan järjestelyistä. Tämä voi aiheuttaa epätasa-arvoa nuorten välille jo työelämään tutustumisvaiheessa.

”TET.fi-palvelun on tarkoitus tehdä työhön tutustumisesta yhdenvertaisempaa. Jokaisella nuorella tulisi olla mahdollisuus päästä tutustumaan kiinnostavaan alaan riippumatta siitä, kuinka verkostoitunut hän on. Juuri tietotyöalalla tulee löytymään tulevaisuudessa yhä useamman nuoren työpaikka ja on kaikin tavoin tärkeää, että nuoret pääsevät tutustumaan monipuolisesti myös näihin työn mahdollisuuksiin”, TET.fi-palvelun ohjelmapäällikkö Heidi Harju kommentoi.  

Jotta työelämään tutustumisesta olisi aidosti hyötyä, olisi tärkeää, että nuori pääsisi tutustumaan työpaikalle ja alalle, joka häntä itseään kiinnostaa. Kuvaavaa on, että Valtioneuvoston kanslian vuonna 2022 julkaiseman selvityksen mukaan suurin osa nuorista ei ole kiinnostuneita työskentelemään ammateissa, joissa he ovat suorittaneet TET-jakson. Lisäksi jopa 80 prosenttia nuorista kertoo, että TET-jaksolla ei ollut vaikutusta jatko-opiskelupaikan valintaan. 

Väärinymmärretty mahdollisuus yrityksille 

Deloitten selvityksen mukaan monissa tietotyöyrityksissä TET ymmärretään osin väärin: monet ajattelevat, että TETin tarkoitus on osallistaa nuoria tuottavaan työhön ja siksi TET-paikan tarjoaminen koetaan hankalaksi ja hyödyttömäksi. Todellisuudessa onnistunut TET antaa nuorille ensimmäisiä kokemuksia työelämästä ja auttaa nuorta pohtimaan tulevaisuuttaan työelämässä. 

”TET-paikkoja avaamalla yritykset voivat saada nuoret kiinnostumaan alasta ja vahvistaa yrityksen työantajamielikuvaa tulevaisuuden työntekijöiden silmissä. Samalla TET on mahdollisuus yritykselle toteuttaa arvojaan ja edistää vastuullisuuttaan”, Harju summaa.

Deloitten Antti Surma-aho korostaa TET-jakson suunnittelun merkitystä. Nuoret voisivat aidosti tutustua työelämään esimerkiksi jonkin projektitehtävän avulla ja haastattelemalla työntekijöitä.

TET.fi-palvelu on vastannut tarpeeseen ja tekee TETin järjestämisen tietotyöyrityksille helpommaksi tarjoamalla yritysten käyttöön esimerkiksi valmiit viikkosuunnitelmat, projektitehtävät ja työtodistukset.  

”Olemme saaneet palautetta, että nuorten TET-harjoittelun myötä yritykset ovat saaneet uusia näkökulmia ja virtaa tekemiseensä. Nuorten ajatukset ja visiot tulevaisuuden työelämästä ovat myös tehneet vaikutuksen yrityksiin. Lähes jokainen TET.fin kautta TET-paikkoja tarjonneista yrityksistä haluaa olla mukana myös jatkossa”, Harju kertoo ja kutsuu myös muut tietotyöyritykset mukaan tekemään tulevaisuuden työelämää.

Lasten ja nuorten säätiön TET.fi tekee tulevaisuuden työelämää yhdessä nuorten, koulujen ja työnantajien kanssa. Yhteistyössä Alma Median ja Joblyn kanssa verkkopalvelu tarjoaa nuorille yhdenvertaisemmat mahdollisuudet onnistuneeseen työelämään tutustumiseen ja työnantajille tukea TET-harjoittelun järjestämiseen.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Key Finnish Swedish English
1