Lasten ja nuorten säätiön Tulevaisuuskoulu, Tietoevry ja UPM kartoittivat nuorten tulevaisuususkon tilaa kysymällä Tulevaisuuspäivänä nuorilta, mitä he ajattelevat tulevaisuudesta ja miten he haluaisivat siihen vaikuttaa.  

Tulevaisuuspäivää viettäneistä nuorista noin 2000 vastasi kyselyyn. Sama kysely toteutettiin myös Tietoevryn ja UPM:n henkilöstölle, joista vastauksensa antoi yhteensä noin 100 aikuista.

Nuoret näkevät oman tulevaisuutensa valoisana ja kokevat vaikuttamismahdollisuutensa siihen hyvinä

Nuorten vastauksista käy ilmi, että usko omaan tulevaisuuteen on vahva. Nuoret kokevat, että voivat vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa. He ajattelevat tulevaisuutta melko paljon, ja suhtautuminen tulevaan on optimistista.  

Nuoriin verrattuna kyselyyn vastanneet aikuiset ajattelevat tulevaisuutta merkittävästi useammin ja heidän suhtautumisensa tulevaisuuteen on optimistisempaa.  

Maailman tulevaisuuteen vaikuttaminen on nuorista vaikeaa ja etäistä

Tulokset osoittavat, että nuorten kokemus maailman tulevaisuuteen vaikuttamisesta on heikkoa. Nuorten tulevaisuususkon hiipumisesta on puhuttu jo vuodesta 2016 asti, jolloin Nuorisobarometri osoitti, että nuorten luottamus tulevaisuutta kohtaan oli merkittävästi heikentynyt.  

”Meille on tärkeää olla mukana luomassa tulevaisuutta, jossa fossiiliset raaka-aineet korvataan uusiutuvilla. Vastuullinen yritys katsoo aina eteenpäin ja etsii uusia ratkaisuja”, toteaa UPM:n sosiaalisen vastuun johtaja Kaisa Vainikka.

”Haluamme ymmärtää nuorten näkemyksiä tulevaisuudesta ja yritysvastuusta sekä aktiivisesti rakentaa toimivaa dialogia heidän kanssaan. Olemme vakuuttuneita siitä, että yhteistyössä Tulevaisuuskoulun kanssa voimme vahvistaa nuorten tulevaisuususkoa ja oppia itsekin uutta”, Vainikka summaa. 

Myös kyselyyn vastanneiden aikuisten vastaukset kertoivat heikommasta uskosta maailman tulevaisuuteen ja omiin vaikuttamismahdollisuuksiin. 

Erityisesti perhe, kaverit ja media vaikuttavat nuorten ajatuksiin tulevaisuuksista

Kyselyssä nuoret vastasivat kysymyksiin kuka tai mikä vaikuttaa siihen, mitä he tulevaisuudesta ajattelevat. Kolmen kärkeen nousivat perhe, kaverit ja media.

Kodin ilmapiirillä ja asenteilla on merkittävä vaikutus siihen, miten nuori hahmottaa omien valintojen merkitystä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. 

Sosiaalinen media tarjoaa nuorille mahdollisuuden vaikuttaa tulevaan

Nuoret ottivat Tulevaisuuspäivänä kantaa myös niihin keinoihin, joilla tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Selvästi eniten mainintoja saivat somettaminen ja asioista puhuminen.  

”Nykynuoriso on sukupolvi, joka on varttunut varsin merkittävän teknologisen kehityksen kanssa rinnakkain ja tiivistyvässä vuorovaikutuksessa, joka saa esimerkiksi tekoälyn myötä jälleen uusia muotoja. Tietoevryllä haluamme osaltamme myötävaikuttaa siihen, että tämä eittämättä tiiviinä jatkuva vuorovaikutus on mahdollisimman myönteistä muun muassa teknologian vastuulliseen hyödyntämiseen oppimisen myötä – ja näin ylläpitää sekä toivottavasti myös vahvistaa nuorten tulevaisuususkoa”, kertoo Tietoevryn viestintäjohtaja Jonna Peltola

Vahva tulevaisuususko on hyvinvoinnin edellytys

Kyselyn tulokset noudattavat jo pidempiaikaista trendiä. Lasten ja nuorten säätiön ja Tietoevryn selvityksessä vuonna 2022 jopa 41 % nuorista kertoi uskonsa maailman tulevaisuuteen heikentyneen entisestään viimeisten viiden vuoden aikana. Samalla hieman yli puolet (52 %) vastaajista kuitenkin kertoi uskonsa omaan tulevaisuuteensa vahvistuneen viimeisen viiden vuoden aikana.

“Tulevaisuuspäivän nuorten vastaukset kertoivat siitä, että suurin osa nuorista haluaa vaikuttaa tulevaisuuden rakentumiseen, kun heillä on siihen mahdollisuus. On myös selvää, että asioiden etäisyys ja tuttuus vaikuttaa tulevaisuususkon laatuun. Keskeistä onkin se, miten voimme auttaa nuoria hahmottamaan ja tulemaan tutuiksi vaikuttamisen keinoihin, jotka arjessa kytkeytyvät kattamaan isommatkin globaalit haasteet. Näin ehkäistäisiin sitä, että nuoret eivät jäisi päätöksenteossa sivuun tai kokisi, että heidän huoliaan ei oteta vakavasti”, toteaa tulevaisuusasiantuntija Mari Tähjä Lasten ja nuorten säätiön Tulevaisuuskoulusta.

Tulevaisuuskoulu tarjoaa kumppaneidensa Tietoevryn ja UPM:n kanssa vuoden 2024 aikana kaikille nuorille mahdollisuuden ajatella tulevaisuutta yhdessä ja vahvistaa uskoa paremmasta tulevaisuudesta.  Tulevaisuusajatteluun innostava ja kutsuva Seikkailu Tulevaisuusvirastossa -oppimateriaali lanseerataan kaikille yläkouluille syksyllä 2024.  Seikkailun ensimmäisen luvun tehtäviin voi jo tutustua osoitteessa tulevaisuuskoulu.fi

Tulevaisuuskoulu on osa Lasten ja nuorten säätiön toimintaa. Tulevaisuuskoulun kumppaneita ovat Tietoevry ja UPM.  

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Key Finnish Swedish English
1